Çocuklarda Sosyal Fobi Nedir?

Çocuklarda-Sosyal-Fobi-Nedir
Çocuklarda-Sosyal-Fobi-Nedir

Çocuklarda psikiyatrik olarak sosyal fobi tanımı:

1.Performans gerektiren zamanlarda veya tanımadık insanlar önünde ortaya çıkan belirgin yoğun aşırı korku; çocuk burada aşağılanmaya utanmaya neden olacak şekilde davranmaktan korkar. Çocuklarda bu korku kendi yaşıtları arasında da olmaktadır. Tanıdık kişilerle birlikteyken çocuk bu korkuyu yaşamaz.

2.Çocuk korktuğu toplumsal durumla karşılaştığında anksiyetesi artar bu durumda çocukta ağlama, donma, titreme, hızlı nefes alma şeklinde kendini gösterme sağlar.

3.Toplumsal ortamlardan çocuk kaçar ya da buna yoğun anksiyete ve sıkıntı ile katlanır.

4.Çocuklar korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunun farkına varamayabilir. Ergen çocuklar bunun farkındadır.

5.Çocuğun bu durumu onun günlük işlerini, akademik hayatını ve sosyal işlerinin düzeneğini bozar.

Sosyal fobinin görünme nedenleri ve oluşma sıklığı
Yapılan araştırmalara göre sosyal fobinin hem çevresel hem de belli ölçülerde kalıtımsal etkiler tarafından belirlendiği görülmektedir. Sosyal fobi aile ve ikiz çalışmalarında sosyal fobisi olan kişilerin yakınlarında da sosyal fobi bulunma oranı %16,6 olarak bulunmuştur. İkiz çalışmalarda çevresel etkenler kontrol edildiğinde genetik etkenlerin rolü sosyal fobi için %30 bulunmuştur.