Mogan Gölü Konumu

Mogan Gölü Nerededir
Mogan Gölü Nerededir

ANKARALILARIN sahil özlemini bir az da olsa giderecek bir gölden bahsetmek istiyorum sizlere. Yerli halkın Gölbaşı Gölü diye adlandırdığı Mogan Gölü; Şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve şehrin güneyinde bulunan Mogan Gölü Gölbaşı ilçesinde bulunan ve zaman zaman geçmişte Eymir Gölü ile de birleşebilen bir göldür.
Bu gölün fiziksel özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse 11 dereden beslenmektedir. Ankara Elmadağ’dan inen derelerin sürüklediği bol miktardaki kum çakıl gibi taş parçaları eski bir vadide yer yer biriken konileri biçiminde yığılmış Eymir Gölü’nün ve Mogan Gölü’nün çanakları oluşturmuştur.

Kıyı kesimleri yoğun bağlık, etrafı tarımsal arazi olarak bilinen güneyi sulak çayırlarla kaplı bu göller yaklaşık 160 kuş türüne ev sahipliği yapar. Mogan Gölü’nde günümüze kadar 226 kuş türünün yaşadığı bilinmektedir…

Ankara bulunduğu konumdan dolayı bol yağış alan bir şehir olmakla birlikte 2010 ve 2011 yıllarında Ankara çevresinde görülen bol yağış hem Mogan hem de Eymir Gölü’nü olumlu anlamda etkilemiş çok uzun yıllar sonra ilk defa çok bol miktarda yağan yağmur Mogan Gölü’nden Eymir Gölü’ne regülatör kapakları açılması sayesinde salınmıştır bu sayede Mogan Gölü çevresindeki insanların boş zamanlarında kendilerini mutlu edip ve haz alabilecekleri her türlü etkinliği kapsayan aktiviteleri ve faaliyetleri içeren alanı da su baskınından korunmuş ve Eymir Gölü’nde ise su altı ve su üstü yaşam biraz zenginleşebilmiştir. Son yıllarda, su seviyesinin yeterli seviyede tutulması için, göle, Kızıl ırmaksuyu verilmektedir. Gölün küçüldüğü, göl üzerinden çeşitli zamanlarda çekilen hava fotoğraflarından gayet net olarak görülebiliyormuş.

Mogan Gölü’nün eski zamanlara dayanan efsanesine göre; Bir zamanlar bir köyde yaşayan Monza ve Ganey adında iki genç, birbirlerine aşık olurlar. Ama her iki gencin ailesi de, bu aşka sevgiye karşı çıkarlar. Bunun üzerine iki genç, evlerinden kaçarlar ve birbirlerinden habersiz iki ayrı tepeye çıkarlar. Bu tepelerin üzerinde 8-10 yıl, hiç durmadan ağlarlar. Gözyaşları, tepelerden inip şimdiki gölün yatağına birikir ve göl oluşur. Monza ve Ganey’in göz pınırları kurur ve kör olurlar. Mogan ismi: Monza ve Ganey isimlerinden gelir.
Bu yazıyı gerek yazarken gerek araştırırken Monza ve Ganey isimlerinin farklılığı da dikkatimi çekmedi değil. “Monza” bir tür çiçek adıdır.