Ceza Hukukunun Kuralları Nelerdir?

Ceza Hukukunun Kuralları Nelerdir

Ceza hukuku; devletin yasal organlarınca suç sayılan hukuka aykırı davranışları ve suça göre uygulanacak cezayı ve cezanın uygulanmasını düzenleyen hukuk dalına denir.

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna göre yaptırımlar öngören hukuk alanıdır.

Terimlerden de anlaşıldığı gibi ceza hukukunun iki temel unsuru suç ve yaptırımdır.

Dar anlamda ceza hukuku, maddi ceza hukuku olarak da adlandırılmaktadır. Suç ve yaptırımları ele almaktadır.

Geniş anlamda ceza hukuku ise maddi ceza hukukunun haricinde ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu da kapsamaktadır.

Ceza hukuku kurallarının görevi toplumsal ve sosyal barışı sağlamaktır.

Bursa’da eza hukuku avukatına ihtiyacınız olduğunda Bursa Ceza Hukuku Avukatı Elif Çavuşoğlu ile irtibata geçebilirsiniz.