Gençlik Çağı

HEY-GİDİ-GENÇLİK-
HEY-GİDİ-GENÇLİK-

ÇOCUKLUK çağını yetişkinlikten ayıran gençlik çağı yaşanan yoğun ve karmakarışık duygularla hepimiz belli bir  dönem etkisi altına alan ergenlik ile fazlasıyla uğraşmışızdır. Ergenlik dönemi gençlerin duygu düşünce ve davranışlarının değişmesine sebebiyet vermektedir. Gençlik çağı,birkaç alt döneme ayrılır en sorunlu çağlardan bazılarıdır.

Hızlı büyüme ile birlikte bedensel,duygusal ve sosyal yaşamda gözlenen gelişme, farklılaşma ve değişimle bağlantılı olarak olumsuz davranış ve tepkilerin yoğun gözlendiği 12/15 yaş arası “ilk ergenlik ve ön ergenlik dönemi olarak tanımlanır.

Çekingenliğin, kendine güvensizliğin, yalnızlığı tercih etmenin iç içe sıklıkla yaşandığı 15/17 yaş arası “orta ergenlik dönemidir.

Gençlerin bu dönemlerde fiziki değişiklik kilo alımı basen genişlemesi sivilcelenmelerden (özellikle kızlar çocukları) yakındıkları görülmüştür. Fakat onlara ergenlik dönemi hakkında yeterince bilgi verilirse bu sorunlar daha kolay atlatılabilir. Bu nedenle her konuda olduğu gibi Erişkinliğe geçişte de Eğitim Şart.