Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası-İlişkiler-Bölümü
Uluslararası-İlişkiler-Bölümü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. 1955-1982 yılları arasında “Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi” (Siyasi Şube) adı altında eğitim vermiş olan bölüm, 1982’de Yüksek Öğrenim Kanunuyla yapılan yeniden düzenleme çerçevesinde “Uluslararası İlişkiler Bölümü” adını almıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü altında üç farklı ana bilim dalı bulunmaktadır:

  • Siyasi Tarih Ana bilim Dalı
  • Uluslararası Hukuk Ana bilim Dalı
  • Uluslararası İlişkiler Ana bilim Dalı

4 yıllık uluslararası ilişkiler lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Lisans programının ilk iki yılında, diğer bölümlerle ortak alınan dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Mesleki derslerde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi, yapısı, işleyişi, dönüşümü, aktörleri, hukuksal çerçevesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yeri ile dış ilişkileri hakkında genel bir formasyon kazandırılmaktadır.

Ayrıca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Uluslararası İlişkiler Ana bilim dalını da oluşturan bölüm, bu kapsamda aşağıdaki lisansüstü programlarını vermektedir:

  • Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans
  • Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
  • Uluslararası İlişkiler- Afrika Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans
  • Uluslararası İlişkiler Doktora

Bölümün, “Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi” adı altında bir araştırma ünitesi vardır. Bu merkez tarafından 1960’tan beri yayımlanmakta olan The Turkish Yearbook of International Relations, uluslararası ilişkiler ve Türkiye çalışmaları disiplinlerini bünyesinde birleştiren dünyadaki ilk İngilizce akademik dergi olma özelliğine sahiptir.

Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniş olmaktadır. Bölüm mezunları başta Dış işleri Bakanlığı olmak üzere, Avrupa Birliği, Ekonomi, İçişleri, Milli Savunma, Maliye, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, sivil toplum örgütleri, özel sektör, medya, finans kuruluşları ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının yoğunlukla istihdam edildiği alanlar arasında yer almaktadır.